Groningerstraat 176-178
9402 LN  ASSEN
Tel: 0592-346880
Email: info@suurmeijer-assen.nl

Techniek Nederland

Als erkend bedrijf zijn wij aangesloten bij de branche-organisatie Techniek Nederland.

Techniek Nederland is de ondernemersvereniging van technische dienstverleners, installatiebedrijven en de technische detailhandel. Meer dan welke sector ook maken wij technische ontwikkelingen praktisch toepasbaar en daarmee maatschappelijk relevant. We vertegenwoordigen ruim 6.300 bedrijven en zijn als één van de grootste werkgeversorganisaties van Nederland een factor van betekenis. Zie voor meer informatie https://www.technieknederland.nl/.

Onderstaand vindt u de Missie en Kerntaken van Techniek Nederland.

Missie en kerntaken Techniek Nederland

Missie
Techniek Nederland zorgt ervoor dat de branche een positief imago heeft. Mensen willen graag werken in deze branche. De ondernemingen worden gewaardeerd door hun innovatieve kracht en probleemoplossend vermogen. Zij behalen een goed rendement. Opdrachtgevers en klanten hebben een positief beeld over de dienstverlening en waarderen de nieuwe concepten die ontwikkeld worden. Het merk Techniek Nederland staat voor integer, betrouwbaar en vakmanschap. 
 
Kerntaken
Techniek Nederland bundelt de belangen van grote, middelgrote en kleine ondernemingen die in de brede zin actief zijn in alle installatiedisciplines en gerelateerde technische detailhandel.

De (collectieve) belangenbehartiging van Techniek Nederland richt zich op:
  • Sociale en juridische zaken
  • Economische zaken
  • Onderwijs
  • Innovatie
  • Onderwijs
  • Interne en externe communicatie
Daarnaast streeft Techniek Nederland naar een actieve rol in de keten van fabrikanten, de groothandel, de woningbouw, utiliteit, industrie, infrastructuur en de maritieme sector alsook de markt voor telecom en data. Het functioneren van Techniek Nederland is natuurlijk afhankelijk van maatschappelijke en technologische ontwikkelingen.

Garantie
Kwaliteit staat bij Techniek Nederland hoog in het vaandel. Zo heeft Techniek Nederland verschillende leveringsvoorwaarden opgesteld die de aangesloten bedrijven gebruiken bij het afsluiten van overeenkomsten.

Door deze voorwaarden zijn klanten onder meer verzekerd van garantie op het geleverde werk en de installaties. Daarnaast zijn klanten ook verzekerd van garantie op afgenomen elektrotechnische producten en de eventuele reparatie hiervan.

Met deze waarborg voor kwaliteit onderscheiden de bij Techniek Nederland aangesloten bedrijven zich nadrukkelijk in de markt.

Kenniscentrum
Techniek Nederland is hét kenniscentrum voor de installatiebranche, de elektrotechnische detailhandel, de overheid en andere belanghebbenden. Kennisontwikkeling en kennisoverdracht stellen ondernemers in de installatiebranche en elektrotechnische detailhandel in staat continu in te spelen op maatschappelijke vraagstukken op het gebied van onder andere veiligheid, zorg, milieu en mobiliteit.